Scholen

Toekomstige natuurbeschermers

Jong geleerd, is oud gedaan. Ons regioteam komt dan ook graag in contact met scholen in de regio om een activiteit voor jongeren te organiseren.

Zo verzorgen wij verschillende gastlessen op basisscholen voor de groepen 6, 7 en 8. De gastlessen worden gegeven door enthousiaste vrijwilligers van ons regioteam en hebben een wisselende samenstelling qua onderwerpen en interactie. De samenstelling wordt vooraf afgestemd met de school. Natuurlijk is ook een ander type activiteit mogelijk.

Interesse in een gastles of in een andere activiteit?

Werk je op een school in het primaire of voortgezet onderwijs en wil jouw school in actie komen voor natuurbehoud? Neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden.

Gratis lesmateriaal

Basisscholen kunnen zich aanmelden voor het ontvangen van gratis lesmateriaal voor groep 5 t/m 8 over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren, waarbij kinderen zelf ontdekken wat zij kunnen doen voor een betere toekomst. Voor meer informatie zie www.wwf.nl.